SP maakt overzicht veelverdieners 2013 in Thuiszorg

Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinkomens (WNT). (Zie “Wet Normering Topinkomens (WNT)“.) Deze wet maximeert het salaris voor bestuurders in de (semi-)publieke sector tot 130 procent van het ministersalaris. De grens ligt op 228.599 euro (€ 187.340 salaris, € 8.069 onkostenvergoeding, € 33.190 pensioenbijdrage werkgever). Een minister heeft 144.108 euro aan salaris. Voor medewerkers (niet-bestuurders) geldt onder deze wet geen verbod, maar wel de plicht tot openbaarmaking. Voor zittende bestuurders geldt overgangsrecht: zij houden maximaal vier jaar hun huidige salaris, en gaan daarna in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de nieuwe norm.

In het regeerakkoord is bepaald dat het maximuminkomen in de (semi-)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent van het ministersalaris naar 100 procent. Dit is per 1 januari 2015 geregeld in een nieuwe wet (zie “Kabinet scherpt WNT aan“). In deze wet zal ook de groep die onder de wet valt worden uitgebreid: niet alleen de bestuurders, maar alle functionarissen vallen er dan onder. Dit betekent dat het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen met ingang van 1 januari 2015 wordt verlaagd naar 178.000 euro. Alle thuiszorgorganisaties vallen onder deze regeling. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekend gemaakt deze wet in 2015 nog niet in te voeren in de zorgsector.
 
Inventarisatie
De SP heeft een inventarisatie gemaakt van de beloningen van bestuurders in de thuiszorg in 2013. Hiervoor zijn de jaarverslagen van de desbetreffende instellingen geraadpleegd.
Dit soort inventarisaties zijn in het verleden ook uitgevoerd door AbvaKabo FNV (zie “Teveelverdieners in de VVT 2013“)
De SP heeft salarisgegevens van 84 thuiszorgbestuurders bij 50 thuiszorgorganisaties geïnventariseerd. Bij de meeste bestuurders bestaat de beloning uit het salaris, de pensioenbijdrage en werkgeverslasten. Andere componenten zoals een auto of overige vergoedingen zijn niet meegenomen.
35 van de 84 thuiszorgbestuurders verdienden meer dan twee ton per jaar. In 2013 verdienden 14 bestuurders meer dan het wettelijk maximum in dat jaar. Wij publiceren hier deze gegevens, gerelateerd aan de namen van de instellingen, niet van de betrokken personen.
 
Lijst instellingen

  Thuiszorgorganisatie Salaris in 2013
1 Cordaan € 307.064
2 Careyn € 297.593
3 Omring Noord-Holland € 280.386
4 Driezorg € 271.607
5 Careyn € 269.920
6 Rivas € 258.060
7 Marente € 257.052
8 Thuiszorg Zuidwest Friesland € 256.880
9 Aafje Rotterdam € 256.444
10 Alliade € 255.945
11 Driezorg € 246.501
12 Orbis Thuiszorg € 242.684
13 Careyn € 238.321
14 Aafje Rotterdam € 229.701