StAG

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) wil eraan bijdragen dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken is en blijft, met een goed arbeidsklimaat en professionele en vitale medewerkers en organisaties. Zij wil daarmee voorwaarden scheppen voor een kwalitatief goede zorgverlening aan gehandicapten tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De (StAG) heeft tot doel: Het bevorderen van het functioneren van de arbeidsmarkt van de branche gehandicapten-zorg en het bevorderen van een adequaat scholings- en opleidingsaanbod voor de branche en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar-toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

 1. het voeren van overleg ter afstemming van het arbeidsmarktbeleid in de branche gehandicaptenzorg,
 2. het voeren van overleg over de inzet van middelen die partijen voor het arbeidsmarktbeleid ter beschikking hebben,
 3. het initiëren, begeleiden en (laten) uitvoeren van projecten, onderzoek en andere activiteiten,
 4. het financieren of subsidiëren van activiteiten van werkgevers- en werknemersorganisaties die direct of indirect verband houden met het uitvoeren en het doen naleven van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Gehandicaptenzorg. Hieronder vallen ook de kosten van voorlichting en onderzoek op het gebied van arbeidsvoorwaarden,
 5. het optreden als aanvrager voor het Europees Sociaal Fonds en andere arbeidsmarktsubsidies,
 6. informatievoorziening en communicatie,
 7. het verwerven van extra middelen voor de branche.

Het bestuur van de stichting bestaat uit acht personen. Vier bestuurders worden benoemd door de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en vier bestuurders worden benoemd door:

 • AbvaKabo FNV
 • CNV Publieke Zaak
 • NU ’91
 • FBZ