StAZ

Per 1 januari 2005 hebben de sociale partners in de sector ziekenhuizen de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) opgericht. De stichting heeft tot doel het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt en een hoge kwaliteit van arbeid in de sector. StAZ richt zich op alle instellingen die onder de werkingssfeer van de CAO Ziekenhuizen vallen en lid zijn van de NVZ, Vereniging van Ziekenhuizen. In het bestuur van de StAZ participeren de volgende organisaties:

Werkgevers

  • NVZ Vereniging van Ziekenhuizen

Werknemers

  • AbvaKabo FNV
  • CNV Publieke Zaak
  • FBZ
  • NU’91

Het secretariaat van het fonds wordt verzorgd door het CAOP te Den Haag. De StAZ zet o.a. een aantal werkzaamheden van het sectorfonds Zorg voort. De stichting is ook van dienst bij de registratie van gevaarlijke stoffen. De StAZ volgt de Europese arbeidsmarktontwikkelingen en vertaalt deze naar de Nederlandse situatie.