SZW-Inspectie over zorg 2010-2012

In juli 2013 verscheen de eerste rapportage van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) van de Zorg, over de periode 2010 tot en met 2012.

De Zorg kent risico’s van ‘hoog’ tot ‘midden’. Het ziekteverzuim en de instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) als gevolg van deze arbeidsrisico’s zijn hoger dan gemiddeld in Nederland (zie artikel “Ziekteverzuim in de zorg 2010-2012“). Goede beheersing van de arbeidsrisico’s is noodzakelijk om werknemers duurzaam in te blijven zetten en om de Zorg aantrekkelijk te houden als werkomgeving.

De belangrijkste arbeidsrisico’s zijn psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting en biologische agentia (bacteriën en virussen).

Daarnaast heeft de Inspectie SZW de afgelopen jaren aandacht besteed aan bedrijfshulpverlening. Dit deed de Inspectie op basis van het actieplan ‘Brandveiligheid in Zorginstellingen’ van de gezamenlijke inspectiediensten.

Psychosociale arbeidsbelasting
Psychosociale arbeidsbelasting is het belangrijkste risico. Driekwart van de medewerkers heeft ermee te maken. Psychosociale arbeidsbelasting veroorzaakt de helft van het arbeidsgerelateerde verzuim. Het percentage instellingen met overtredingen op het vlak van werkdruk ligt rond de 80% en voor agressie rond de 50%. De hoeveelheid overtredingen op arbeidstijden is relatief laag. Alleen bij ziekenhuizen zijn relatief veel overtredingen van de Arbeidstijdenwet vastgesteld.