Taken en bevoegdheden IGZ

Om de volksgezondheid en de gezondheid van de burger te bevorderen ziet de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toe op de volksgezondheid, zorgsystemen en de geleverde zorg op collectief en individueel niveau. De IGZ bestaat uit een hoofdinspectie en 5 regionale toezicht eenheden. Aan het hoofd van de IGZ staat een inspecteur-generaal, die bij de vervulling van zijn taak de aanwijzingen van de minister in acht neemt. Naast de regionale ordening zijn vijf hoofdinspecteurs verantwoordelijk voor de functionele aansturing van:

  • projecten;
  • de curatieve gezondheidszorg;
  • de verpleging en chronische zorg;
  • de volksgezondheid;
  • de productveiligheid.

Binnen het ministerie van VWS is de positie van het IGZ vrij autonoom, dit om te waarborgen dat de IGZ ook conclusies naar voren kan brengen die de minister ongelegen komen. De IGZ ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het ministerie van VWS.