Toekomstverkenning 2014-2019 Verpleging / Verzorging en Thuiszorg

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt ontwikkelingen in kaart in de arbeidsmarkt en het onderwijs voor de sector Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Het beoogt te voorzien in betrouwbare informatie over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de gezondheidszorg (zie ook artikel “Arbeid in Zorg en Welzijn“).
Regelmatig wordt in het kader van het programma een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt Zorg en WJK uitgevoerd. Meer een verkenning van mogelijke ontwikkelingen dan een prognose. Het doel is grote discrepanties tussen vraag en aanbod van personeelscategorieën op te sporen.
In oktober 2015 verscheen een “Toekomstverkenning Arbeidsmarkt Zorg 2015” (zie gelijknamig artikel).
 
Als onderdeel van deze toekomstverkenning werden ook de sectoren in de zorg onderzocht.
Op basis daarvan publiceren wij de samenvatting in de volgende artikelen:

In deze artikelen wordt m.n. de ontwikkeling van het VVS-(verplegend, verzorgend en sociaal-agogisch) personeel beschreven.

 
Dit artikel bestaat uit 2 delen, n.l.:

  • Verpleeg- en verzorgingshuizen,
  • Thuiszorg.