Topklinische opleidingsziekenhuizen

Zesentwintig grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen, werken samen in de vereniging samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (stz). Kern van het samenwerkingsverband van deze ‘Teaching HospitaIs” vormen de medisch specialistische opleidingen. De stz-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

  • Onderwijs en opleidingen in brede zin
  • Het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en zorg
  • Toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie

Daarnaast werken de stz-ziekenhuizen samen met andere zorgaanbieders in hun regio. Hun voorzieningenniveau ligt immers tussen dat van de universitaire medische centra en de andere algemene ziekenhuizen. Met beide niveaus hebben de stz-ziekenhuizen verwijs-en terugverwijsrelaties; en bestaan op veel gebieden samenwerkingsafspraken. De stz-ziekenhuizen kunnen worden gezien als “Teaching Hospitals” in brede zin. Ze zijn primair werkzaam voor (basis, huis, SEH-)artsen en (niet)medisch specialisten. Doch ook verpleegkundigen bieden zij opleiding van:

  • verpleegkundigen in samenwerking met de HBO- en MBO-opleidingen;
  • specialistisch verpleegkundigen (diabetes-verpleegkundige, AIDS-consulent, oncologisch verpleegkundige, etc.) en advanced nurse practitioner;
  • paramedische beroepen;
  • OK-assistenten en laboratorium functies;
  • physician assistant;
  • medisch ondersteunend personeel