UMC’s naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Het streven was, dat de 8 universitair medische centra (UMC’s) per 1 januari 2012 zouden overstappen van pensioenfonds ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), voorheen PGGM (zie hoofdstuk De Pensioenvoorziening). De pensioenen van de UMC’s zijn nu nog ondergebracht bij het ABP.

PFZW is het pensioenfonds van de zorg en heeft veel ervaring in en kennis van de zorgsector. Het is dan ook logisch dat deze overstap wordt gemaakt.

Het overleg tussen werkgevers en de bonden (LOAZ) heeft hierover in februari 2011 op hoofdlijnen een akkoord bereikt met beide pensioenfondsen. Met de overstap van de UMC’s zijn dan alle zorgorganisaties aangesloten bij PFZW.
Voor de ongeveer 65.000 UMC-werknemers betekent dit, dat een overstap naar een andere zorgwerkgever buiten een UMC niet langer een overstap van pensioenfonds met zich brengt.

De achterbannen van de betrokken organisaties worden geraadpleegd over het principeakkoord. Overleg met de overheid is nodig om de overgang wettelijk mogelijk te maken. Op ambtelijk niveau is nog steeds overleg gaande met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sociale partners in het LOAZ gaven hun goedkeuring aan het plan, op voorwaarde dat bestaande rechten behouden zouden blijven, dat de overgang geen weerslag mocht hebben op de verdeling van pensioenpremies tussen werknemers en werkgevers en dat het begrote bedrag niet mocht worden overschreden. Daarna begonnen de onderhandelingen over het eigenrisicodragerschap WW. Vooralsnog is men daar niet uitgekomen.

De werknemersorganisaties zijn van mening dat op het moment dat het ministerie, werkgevers en pensioenfondsen er uitkomen, de gehele overgang in het licht van het veranderde algehele klimaat, de verlaagde dekkingsgraden van de pensioenfondsen en het gewijzigde premiebeleid, moet worden herbezien.