UWV Arbeidsmarktprognose Zorg 2016

Eind januari 2016 verscheen een geactualiseerde UWV Landelijke arbeidsmarktprognose, die wij hier samenvatten met nadruk op de zorg.
In 2015 zette het economisch herstel door met 2,0% groei dubbel zo groot als in 2014. De binnenlandse bestedingen van consumenten en bedrijven dragen fors bij aan de groei. De groei zien we terug in de groeiende bedrijvigheid bv. in de zakelijke diensten, horeca en ICT. De productie in de collectieve sector krimpt (openbaar bestuur) of groeit minder (onderwijs en zorg).
 
Het aantal banen groeit – verwacht het UWV – in 2016 met 102 duizend, voor meer dan de helft in de uitzendsector (59 duizend). De rest van de groei is verdeeld over een groot aantal sectoren.
 
Zorg
Tot en met 2012 nam de werkgelegenheid in de zorg en welzijn jaarlijks toe, maar neemt sindsdien af. In sommige zorgbranches nam de werkgelegenheid al vanaf 2011 af, als gevolg van overheidsmaatregelen om de groei in de kosten te drukken. De meest scherpe daling van werkgelegenheid was in de verplegings- en verzorgingshuizen, kinderopvang.
Het aantal banen in de periode 2011-2015 nam af met 33 duizend.
In 2015 zijn er in zorg en welzijn gezamenlijk 32 duizend banen verdwenen.
Voor de volgende arbeidsmarktontwikkelingen vormt de toekomstverkenning zorg het uitgangspunt (zie artikel “Toekomstverkenning Arbeidsmarkt Zorg 2015“).
Hulpbehoevende mensen moeten langer thuis blijven wonen en daarbij ondersteuning krijgen van het eigen sociale netwerk en waar nodig (professionele) zorg. Dit leidt tot de volgende gevolgen:
  • In 2015 een afname van het aantal banen in de verpleging en verzorging met 12 duizend.
  • Ook voor 2016 wordt rekening gehouden met een verdere daling van het aantal banen in dezelfde sector met 7 duizend.
  • In de thuiszorg zijn in 2015 naar schatting 7 duizend banen verdwenen. De bodem van de werkgelegenheid in thuiszorg is vermoedelijk bereikt.
  • Het aantal banen zal volgens de branche zelf in 2016 weer toenemen met ruim 5% of meer. Het UWV gaat uit van een iets minder grote toename: 2% (+3 duizend). Hierbij speelt een rol de trendmatige stijgende vraag, dat meer ouderen een grotere zorgvraag hebben.
  • Bij de gehandicaptenzorg was in 2015 een krimp van 5.000 banen. In 2016 is er ruimte voor groei met duizend banen.
  • De werkgelegenheid blijft in 2016 ongeveer op peil in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.
 
Per saldo wordt voor 2016 uitgegaan van een groei van 6.000 banen vooral in de kinderopvang en de thuiszorg.