Veelverdieners ouderenzorg in 2014

De salarissen van de top van de publieke sector zijn al jaren onderwerp van discussie. Om de inkomens aan de top te begrenzen is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Vanaf 2014 geldt de WNT1 (zie artikel “Wet Normering Topinkomens (WNT)“). Deze wet stelt dat de salarissen gemaximeerd worden ter hoogte van 130% van het salaris van een minister. (Het absolute maximum was in 2014 € 230.474.)
Eind 2014 werd een aanscherping van de wet (de WNT2) aangenomen (zie artikel “Kabinet scherpt WNT aan“). Deze aanscherping regelt dat het maximumsalaris niet 130% van een ministersalaris is, maar 100%. Het maximum wordt dan € 178.000. Dat is dus 23% lager dan in de oorspronkelijke wet (WNT1).

Deze aanscherping had in 2015 in moeten gaan voor nieuwe contracten, doch minister Schippers liet weten de invoering van deze wet uit te stellen. Dit betekent dat de aanscherping van de inkomens aan de top met een jaar is uitgesteld.
Begin juni 2015 publiceerde FNV Zorg en Welzijn (voorheen AbvaKabo FNV) voor de 5e maal een overzicht van 50 veelverdieners in de ouderenzorg. In dit overzicht zijn de leden van de raden van bestuur van verzorgings- en verpleegtehuizen en thuiszorginstellingen, die – op basis van het overgangsregime van 7 jaar – meer verdienen dan het maximum van de WNT1
In 2014 verdienden 34 van de 468 onderzochte bestuurders meer dan € 230.474. (de norm volgens de WNT1). 152 bestuurders verdienden meer dan de WNT2-norm van € 178.000.
Deze gegevens zijn gevonden in de jaarverslagen over 2014 die zorginstellingen zelf hebben aangeleverd. Niet alle instellingen die lid zijn van de werkgeversorganisatie Actiz zijn beoordeeld. Er is gezocht naar jaarverslagen tot en met 2 juni 2015. Instellingen die hun jaarverslag na die datum hebben ingediend, zijn dus niet beoordeeld. De jaarverslagen hadden uiterlijk 1 juni ingediend moeten zijn.
Gekeken is naar het “totaal inkomen”, zoals vermeld in deze jaarverslagen. Dit is het bruto inkomen vermeerderd met onder andere pensioenbijdrage, bonussen en ontslagvergoedingen. In bepaalde gevallen zou het zo kunnen zijn dat er sprake is van reservering van een looncomponent. Voor die gevallen geldt dat de desbetreffende bestuurder het bedrag nog niet heeft ontvangen, maar dat dit op termijn kan plaatsvinden.
Voor de selectie van de zorginstellingen is gebruik gemaakt van de ledenlijst op de site van Actiz. Sommige instellingen zijn niet alleen aanbieders van ouderenzorg, maar ook van ziekenhuiszorg, GGZ of gehandicaptenzorg.
 
Totaal-inkomen
De lijst van de 50 “veelverdieners” volgt hieronder. FNV Zorg en Welzijn noemt naast de instelling ook de naam van het betrokken bestuurslid.
 
 

Instelling

Totaal-inkomen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Zorgpartners Friesland

Hanzeheerd

Stichting Zorgbreed

Zorgcombinatie Noorderboog

Cordaan

Espria/Woonzorg Nederland

Careyn

Meriant (Zorggroep Alliade)

Koninklijke Visio

Alrijne Zorggroep (Rijnland)

Espria

Ananz wonen-welzijn-zorg

Stichting Groenhuysen

Ananz wonen-welzijn-zorg

Espria

STMG

Orbis

Frankelandgroep/Sint Luidinastichting

De Zorggroep

Frankelandgroep/Sint Luidinastichting

Zorgpartners Friesland

Zorgpartners Friesland

Stichting De Opbouw

Zorggroep Elde

Carintreggeland

Zorgpartners Friesland

Florence

MeanderGroep

Stichting tanteLouise-Vivensis

ZZG zorggroep

Orbis Concern

Orbis Concern, Orbis Thuis

Archipel

WoonZorgcentra Haaglanden

Zorggroep Hof en Hiem

Attent Zorg en Behandeling

Cardia, Hart voor zorg

Pieter van Foreest

Alrijne Zorggroep

Amsta

Thebe

Argos Zorggroep

Stichting Bronovo-Nebo

Zorggroep Almere

CureMare

Stichting Proteion

Sevagram

Stichting De Zorgcirkel

Stichting Aafje

Stichting Pantein

€ 392.928

€ 366.847

€ 317.069

€ 313.417

€ 298.621

€ 296.040

€ 282.549

€ 271.080

€ 270.997

€263.948

€ 262.562

€ 259.675

€ 259.428

€ 258.797

€ 258.450

€ 256.000

€ 252,827

€ 250.267

€ 247.523

€ 247.429

€ 247.238

€ 245.244

€ 241.000

€ 240.852

€ 238.958

€ 237.141

€ 236.040

€ 235.202

€ 235.022

€ 233.789

€ 233.728

€ 232.403

€ 230.474

€ 230.425

€ 230.224

€ 229.905

€ 228.319

€ 228.000

€ 227.400

€ 224.798

€ 224.195

€ 222.249

€ 222.120

€ 220.882

€ 220.627

€ 219.978

€ 219.927

€ 219.912

€ 218.151

€ 217.882

 
 
Ontslagvergoeding

Het onderzoek van FNV Zorg en Welzijn geeft ook de 10 ontvangers van de hoogste ontslagvergoeding in 2014. Ook hier noemt de bond ook de naam van de betrokken personen (directieleden).
 
 

Instelling

Ontslagvergoeding

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

Hanzeheerd

Zorggroep Plantein

Zorggroep Elde

Cardia, Hart voor zorg

Stichting ZorgBreed

Stichting Zorgcentrum De Blanckenbörg

Marente

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland – STMG

Zorggroep Tellus

Zorgplein Maaswaarden

€ 300.000

€ 253.000

€ 227.450

€ 223.319

€ 217.000

€ 200.000

€ 174.623

€ 152.000

€ 143.082

€ 113.208