Veiligheid in de zorg

 

Werkgevers met een publieke taak hebben verantwoordelijkheid tot het beschermen van hun werknemers tegen agressie en geweld. Door het programma Veilige Publieke Taak zijn 8 instrumenten ontwikkeld voor de aanpak van agressie en geweld door werkgevers, nl.:

  1. Draag uw organisatienorm van acceptabel gedrag uit (norm stellen);
  2. Bevorder dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden;
  3. Registreer alle incidenten van agressie en geweld tegen uw werknemers;
  4. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld;
  5. Reageer binnen 48 uur richting de dader indien deze agressie en geweld gebruikt tegen uw werknemers;
  6. Bevorder dat uw werknemers aangifte doen en/of geef strafbare feiten (zoals fysiek geweld en bedreiging) zelf aan bij de politie;
  7. Verhaal de schade op de dader; 8. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Om inzicht te krijgen hoe werkgevers vorm hebben gegeven aan de uitvoering van deze acht maatregelen vond in het voorjaar van 2010 voor de tweede keer een schriftelijke inventarisatie plaats bij 32 contactpersonen van (branche/koepel)-organisaties, waarbij gevraagd werd naar de situatie in hun sector.

De inventarisatie is onderdeel van de voortgangsrapportage door de minister van Binnenlandse Zaken van het programma Veilige Publieke Taak (zie artikel Voortgang Veilige Publieke Zaak).