Veranderingen in de zorg en de effecten op de arbeidsmarkt

De zorg verandert.

Eind oktober 2013 zonden de bewindslieden van het ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamer met hun visie op de arbeidsmarkt in de zorg, m.n. de verwachte arbeidsmarkteffecten, die wij in dit artikel samenvatten. Hoe zij partijen ondersteunen bij het realiseren van de veranderingen, m.n. de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, vatten wij samen in het artikel “Stimuleren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt”.

De zorg groeit zo sterk dat we dat op termijn niet alleen financieel, maar ook qua bemensing niet meer aan kunnen. Het aandeel zorg kan in de totale werkgelegenheid volgens het CPB oplopen van 12,8% in 2010 naar 22% of 29% in 2040. Dat leidt niet alleen tot dreigende personeelstekorten, ook de beschikbaarheid van voldoende arbeid in andere belangrijke sectoren van de economie is in het geding.

Het onderscheid tussen cure en care vervaagt. Samenwerking tussen professionals, tussen instellingen en tussen gemeenten en verzekeraars wordt steeds belangrijker. Bovendien willen mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen en participeren. Professionals moeten cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers vaker als gelijkwaardige partner zien. Tot slot wordt het omgaan met nieuwe medische technologieën, maar ook het integreren van technologieën die buiten de zorg al heel normaal zijn, steeds belangrijker.

Het toekomstbestendig maken van de zorg vraagt om transformatie. VWS neemt daartoe maatregelen met effecten op de arbeidsmarkt in de zorg; zowel voor de kwantiteit (effecten op de werkgelegenheid) als voor de kwaliteit (het benodigd opleidingsniveau en competenties van professionals).