Veranderingen in de zorg

Ziekenhuizen zien de volgende ontwikkelingen in de zorg:

  • veranderende patiëntenpopulatie
  • marktwerking
  • andere organisatie
  • kwaliteit van de zorg

Deze ontwikkelingen vatten wij hier samen.

De veranderende patiëntenpopulatie
Door de vergrijzing zijn er steeds meer oudere patiënten met meerdere ziektebeelden tegelijk, waardoor de toe te passen verpleegtechniek ingewikkelder wordt. Die patiëntengroep is tegelijkertijd kleurrijker en vaak ook mondiger steeds meer regisseur van het eigen zorgtraject.
Van de verpleegkundige wordt gastvrijheid verwacht en een servicegerichte houding en voorlichting geven aan de patiënt wordt ook steeds belangrijker.

Marktwerking
Regelgeving en financiering van de overheid bevordert de marktwerking. Om aan de groeiende vraag naar zorg te kunnen voldoen, zal de productiviteit moeten verbeteren en zullen instellingen zich richten op de kerntaken. Het gevolg is dat ondersteunende diensten worden uitbesteed, het werk op de afdelingen specialistischer wordt en de verpleegkundige de basiszorg aan helpenden zal overlaten. Deze verschuivingen bemoeilijken ook de directe inzet van de beginnend verpleegkundigen.

Andere organisatie van het werk
De toenemende vraag naar zorg en het tekort aan verpleegkundigen, doet de werkdruk voor de verpleegkundige stijgen. De verpleegkundige gaat productie draaien en zal efficiënter moeten werken.

De inzet van technologie maakt het mogelijk steeds complexere problematiek te behandelen in een (nog) korter tijd. Ook verpleegtechnisch wordt het ingewikkelder. De relatief eenvoudige gevallen zullen niet meer in het algemene ziekenhuis terechtkomen, de revalidatie vindt elders plaats. Er zullen steeds meer zelfsturende teams van verpleegkundigen komen.

Kwaliteit van zorg
Er is grotere aandacht voor kwaliteit van de zorg. Patiëntveiligheid wordt belangrijker. Ziekenhuizen zullen die veiligheid continu moeten bewaken en verbeteringen doorvoeren, evalueren, aanpassen en vastleggen. De verpleegkundige zal bijdragen aan de transparantie van de primaire processen.