Verzuim algemene ziekenhuizen stijgt in 2016 weer

Het verzuim in algemene ziekenhuizen is in het eerste kwartaal van 2016 gestegen van 5,21% in 2015 naar 5,36%. In het eerste kwartaal van 2014 was dit nog 4,41%.
In de algemene ziekenhuizen zijn ongeveer 205 duizend werknemers werkzaam. Over de rapportageperiode heeft Vernet (de organisatie, die sinds 1997 statistische gegevens verzorgt over ziekteverzuim in de zorg) 163.025 werknemers geteld. Oproepkrachten, gereïntegreerde WIA-ers en stagiaires zijn hier niet in meegerekend. Onder werknemers worden zowel fulltimers als parttimers verstaan. Verzuim wordt berekend exclusief zwangerschap.
 
In de twee jaar (2014-2016) was er vooral een duidelijke stijging van 0,68 procentpunt bij de werknemers ouder dan 55 jaar. De stijging van langdurig verzuim zet eveneens door.
Opvallend is dat het verzuimpercentage in deeltijdklasse >80% nog steeds het laagst is.
Bij de meldingsfrequentie is in de periode 2015-2016 een daling. De gemiddelde duur is wel gestegen naar 16,6 dagen.
 
VP en MF
Vernet maakt bij de registratie van ziekteverzuim onderscheid tussen:
  • VP = verzuimpercentage en
  • MF = meldingsfrequentie.
  • Het verzuimpercentage komt tot stand door het aantal ziektedagen in een periode (bijvoorbeeld een kwartaal) te delen door het aantal fte’s (fulltime equivalenten) in een sector, dat is vermenigvuldigd met de kalenderdagen in de periode waarover gemeten is. De uitkomst van de deling wordt weer vermenigvuldigd met 100%. Deze omschrijving is weer te geven in de volgende formule: (aantal ziektedagen in periode)/(fte’s x kalenderdagen in periode) x 100%
  • De meldingsfrequentie komt tot stand door het aantal ziektedagen (bijvoorbeeld een kwartaal) te delen door het aantal werknemers in dezelfde periode binnen een sector.

De begrippen VP en MF komen terug in de volgende registratie van de percentages ziekteverzuim over 3 jaar (2013, 2014 en 2015) in 4 grote zorgsectoren en zorg-breed (d.w.z. het gemiddelde van de totale zorg).

 

2013-2/2014-1

2014-2/2015-1

2015-2/2016-1

 

VP

MF

VP

MF

VP

MF

ziekenhuizen
gehandicaptenzorg
GGZ
VVT

3,92
4,84
4,61
5,36

1,12
0,94
1,13
0,93

4,31
5,25
5,03
5,93

1,22
1,00
1,21
1,00

4,39
5,52
5,20
6,11

1,16
0,95
1,14
0,94

Zorg breed

4,67

1,02

5,15

1,09

5,28

1,03

De VP-percentages stijgen in alle sectoren, 2016 was nog niet eerder zo hoog. De MF-percentages dalen in 2015. 
Opmerkelijk is dat het verzuim van de leeftijdscategorie jonger dan 26 in ziekenhuizen op hetzelfde niveau is als een jaar geleden. Bij de andere sectoren zien we een daling in deze groep.