Verzuim in de zorg stijgt in 2016, meldingsfrequentie daalt

Vernet is de organisatie, die sinds 1997 statistische gegevens verzorgt over ziekteverzuim in de zorg. Vernet heeft de onderstaande gegevens 2013-2014; 2014-2015 en tot slot 2015-2016 verzorgd.
Vernet maakt bij de registratie van ziekteverzuim onderscheid tussen:
  • VP = verzuimpercentage en
  • MF = meldingsfrequentie.
  • Het verzuimpercentage komt tot stand door het aantal ziektedagen in een periode (bijvoorbeeld een kwartaal) te delen door het aantal fte’s (fulltime equivalenten) in een sector, dat is vermenigvuldigd met de kalenderdagen in de periode waarover gemeten is. De uitkomst van de deling wordt weer vermenigvuldigd met 100%. Deze omschrijving is weer te geven in de volgende formule: (aantal ziektedagen in periode)/(fte’s x kalenderdagen in periode) x 100%
  • De meldingsfrequentie komt tot stand door het aantal ziektedagen (bijvoorbeeld een kwartaal) te delen door het aantal werknemers in dezelfde periode binnen een sector.

Onder werknemers worden zowel fulltimers als parttimers verstaan, oproepkrachten en stagiaires zijn niet meegerekend. Verzuim wordt berekend exclusief zwangerschap.

De begrippen VP en MF komen terug in de volgende registratie van de percentages ziekteverzuim over 3 jaar in 4 grote zorgsectoren en zorg-breed (d.w.z. het gemiddelde van de totale zorg).
(Verklaring: 2013-3 betekent 3e kwartaal van 2013.)
 
  2013-3/2014-2 2014-3/2015-2 2015-3/2016-2
  VP MF VP MF VP MF
ziekenhuizen 3,92 1,10 4,35 1,22 4,42 1,15
gehandicaptenzorg 4,79 0,92 5,40 1,00 5,54 0,94
GGZ 4,62 1,11 5,12 1,20 5,26 1,14
VVT 5,43 0,91 5,90 1,01 6,14 0,93
Zorg breed 4,69 1,00 5,21 1,09 5,32 1,03
 
De verzuimpercentages stijgen in alle sectoren beduidend. In 2016 waren zij nog niet eerder zo hoog. De percentages meldingsfrequenties dalen in 2016 in vergelijking met de periode 2014-2015.