Verzuimcijfers in de zorg stijgen

Vernet Verzuimnetwerk BV, het bedrijf dat de ziekteverzuimcijfers in de zorg registreert, constateert dat de verzuimcijfers in het eerste kwartaal van 2015 flink stegen ten opzichte van vorig jaar.

Het bedrijf is daarom dieper in de cijfers gedoken, mogelijk zijn er verschillen per leeftijdklasse. Al geruime tijd neemt n.l. het verzuim onder de werknemers van 56 jaar en ouder toe. Ook zijn de verschillen per duurklasse en per regio nader bekeken.
Uit dit nadere onderzoek blijkt het volgende:

Leeftijd
Het verzuim per leeftijdklasse liet in het eerste kwartaal 2015 voor de tweede maal op rij in alle groepen een toename zien. Hoewel het verzuim van de oudere medewerkers ook opnieuw gestegen is – een groep die steeds groter wordt – moet de oorzaak van de stijging niet alleen gezocht worden bij het personeel van boven de 55 jaar.
Duurklasse
De griep in Nederland in het eerste kwartaal van 2015 zien we terug in het kortdurend verzuim. Maar in elke duurklasse gaat het verzuim omhoog. De stijging is daarom niet alleen toe te schrijven aan de griepgolf.

Regio

Vernet berekende het verzuim voor 4 regio’s Noord, Midden, Randstad en Zuid.
In het eerste kwartaal van 2015 is het verzuim in Noord gedaald naar het niveau van de Randstad. In de Randstad is het verzuim al twee jaar lang het laagst. Het valt op dat de daling van het verzuim in de regio Noord vooral lijkt te komen van de oudste werknemers. In deze groep stijgt het verzuim namelijk beduidend minder dan in de andere regio’s.