VILANS

Vilans is hét kenniscentrum dat de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen verbetert en biedt praktische kennis over langdurende zorg, welzijn en wonen. Aanbieders van producten en diensten op het terrein van langdurende zorg, welzijn en wonen worden geholpen hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van mensen met beperkingen.

Vilans werkt vanuit een integrale benadering: alle aspecten van leven. De kennis van Vilans is bedoeld voor alle organisaties die werken op het gebied van wonen, welzijn, zorg, arbeid en onderwijs. Bijvoorbeeld:

  • Zorgaanbieders en -verzekeraars
  • Beroepskrachten in de zorg
  • Woningcorporaties
  • Onderwijs- en welzijnsinstellingen
  • Brancheverenigingen, cliëntenplatforms
  • Producenten en ontwerpers van (consumenten)producten en leveranciers van hulpmiddelen en ondersteunende technologie

Vilans in één van de drie kennisorganisaties die voortkomen uit de modernisering van de landelijke kennisinfrastructuur voor zorg en welzijn. Daarnaast voert de organisatie opdrachten uit van derden op het terrein van advisering, implementatie, onderzoek en innovatie. Vilans is op 1 januari 2007 ontstaan door samengaan van KBOH, KITTZ en NIZW Zorg. Het overgrote deel van hun activiteiten wordt voortgezet vanuit Vilans.