Wat is FWG 3.0?

FWG staat voor functiewaardering gezondheidszorg. FWG 3.0 is het systeem voor het ordenen en indelen van functies in de zorg. Het eerste systeem met de naam FWG werd vanaf 1985 gebruikt in de intramurale instellingen. FWG 3.0 (de tweede versie) wordt vanaf 2000 gebruikt in zowel intramurale als extramurale instellingen. FWG is specifiek gericht op de zorg, dat wil zeggen dat het systeem en de daar bijbehorende analytische puntenmethode uitgaan van gegevens uit de zorg(sectoren). Dit heeft tot gevolg dat de vele en verschillende zorgfuncties ten opzichte van elkaar én de algemene functies geordend kunnen worden. Functies, die in alle sectoren en bedrijfstakken voorkomen, zoals administratieve, technische en civiele functies, worden binnen dit systeem gelijk gewaardeerd als bij de overheid, handel of industrie. FWG kan daardoor alle functies in de zorg ordenen en indelen.

Systeem
FWG 3.0 is het systeem voor het waarderen en indelen van functies in de zorg. Omdat er in de totale zorg veel verschillende behandel-, begeleiding- en zorgfuncties zijn, naast de zorgondersteunende en de al genoemde algemene functies, moet het systeem breed en veelomvattend zijn.
De basis voor FWG 3.0 is een uitgebreide analytische puntenmethode, een methode met 97 aspecten, samengevat in negen gezichtspunten. Gezichtspunten zijn de hoofdonderdelen aan de hand waarvan de zwaarte van de functie kan worden beoordeeld. Ieder gezichtspunt bevat een aantal subonderdelen waar punten voor gegeven kunnen worden. Zo kent het gezichtspunt ‘Kennis’ de drie subonderdelen of aspecten: parate kennis en kennisbreedte en veranderlijkheid van kennis.

De uitgebreide methode wordt uitsluitend door de functieonderzoekers van FWG gehanteerd bij het onderhoud en de ontwikkeling van de inhoud van het systeem. Bij elke functie die door hen wordt geanalyseerd en gewaardeerd wordt per aspect nagegaan of dit van toepassing is en zo ja, in welke mate. Per aspect worden punten toegekend. Het totale aantal punten bepaalt de plaats in de ordening voor de desbetreffende functie. Niet voor iedere functie is elk aspect van toepassing. Wat voor de één van belang is, komt bij de ander niet voor en andersom. Er is geen enkele functie die op alle aspecten scoort, maar gebleken is dat het totaal zo is samengesteld dat de methodiek alle functies op verantwoorde wijze ten opzichte van elkaar kan waarderen en indelen.

Met behulp van de meetmethode hebben deskundigen enkele duizenden functies onderzocht en ten opzichte van elkaar geordend. Met deze gegevens is het van de uitgebreide methode afgeleide FWG 3.0-systeem gebouwd, waar binnen de instellingen mee wordt gewerkt. Bij juist gebruik leidt dit op eenvoudiger wijze tot dezelfde resultaten als bij toepassing van de uitgebreide methode. Het FWG 3.0-systeem is zo gebouwd dat elke indeler, na gedegen opleiding en oefening, de functies kan waarderen en indelen en de resultaten kan toetsen met behulp van ijkfuncties en kaderteksten in het systeem.