Werknemersenquêtes Zorg en Welzijn 2012

Medio februari 2012 verscheen het deel werknemersenquête van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK dat in opdracht van o.a.:

  • Ministerie van VWS,
  • Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (A+O VVT),
  • Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG),
  • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ),
  • Stichting O&O Fonds Geestelijke Gezondheidszorg (OOfGGZ),
  • Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport

wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Panteia, SEOR en E,til

De werknemersenquêtes zijn voornamelijk gericht op een brede omschrijving van arbeidsomstandigheden. In het kader van hetzelfde onderzoekprogramma verscheen “Arbeid in Zorg en Welzijn 2010“, dat zich richt op de arbeidsmarkt.

Op basis van de werknemersenquêtes publiceren wij op deze website de volgende artikelen, waarin wij de onderzoeksresultaten samenvatten:

In deze artikelen vermelden wij alleen de gegevens, geldend voor de zorg(sectoren).