ZonMw

ZonMw (Zorg onderzoek Nederland, Medische wetenschappen) werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. ZonMw wil kennisvermeerdering en vernieuwing van de gezondheidszorg en het gezondheidsonderzoek. ZonMw bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek tot de praktijk van de gezondheidszorg. Als schakel tussen maatschappij en wetenschap stimuleert ZonMw kennis en vernieuwingsprojecten en de bruikbaarheid daarvan voor de praktijk. De belangrijkste opdrachtgevers en financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). ZonMw werkt opdrachten uit tot een programma in overleg met deskundigen uit praktijk, wetenschap en beleid.

Onderzoekers, praktijkmensen en uitvoerders van projecten – van fundamentele wetenschappers tot patiëntenorganisaties – kunnen bij ZonMw subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de doelstelling van het programma. Projectvoorstellen worden in onderlinge competitie beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit en relevantie voor het desbetreffende programma.