Zorg vestigt records ziekteverzuim

Half 2013 is het ziekteverzuim in de zorg (m.u.v. de UMC’s) historisch laag. Vernet Verzuimnetwerk BV heeft dit vastgesteld. Begin 2013 werd het ziekteverzuim nog beïnvloed door de effecten van de griepgolf, maar in juli 2013 blijkt dat het ziekteverzuim opnieuw is afgenomen tot 5,08%.

Een laag ziekteverzuim werkt positief door in de kwaliteit en organisatie van de dienstverlening en beperkt bovendien de financiële schade die verzuim met zich brengt. Mogelijk houdt dit verband met de economische malaise, maar veel werkgevers zijn zich hiervan steeds meer bewust en vertalen dat in HRM-beleid. Preventie, (duurzame) inzetbaarheid en snelle re-integratie krijgen daardoor in de dagelijkse praktijk steeds beter uitvoering.

Al jaren loopt het verzuim in de totale zorg terug. In 2008 was dit nog 5,45%. Via 5,26% in 2010 en 5,11% in 2012 is nu 5,08% bereikt. Misschien nog te vroeg om te juichen, maar een betere uitvoering van het HRM-beleid lijkt vruchten af te werpen. Vooral met de vergrijzing van zorgmedewerkers in het achterhoofd is dit goed nieuws.