Zorgbarometer 2016: werkdruk

De FNV (toenmalig AbvaKabo FNV) is in 2009 gestart met de zorgbarometer; een onderzoek naar arbeidsvoorwaarden en omstandigheden onder werknemers in de zorgsector. Door herhaling van het onderzoek brengt de FNV trend en ontwikkelingen in kaart.
(Zie artikel “Zorgbarometer“.)
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Totta Research.
In 2016 deden 2.761 ziekenhuismedewerkers mee aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek 2016 worden in 4 delen gepubliceerd: in dit artikel: de werkdruk.
 
De voornaamste resultaten van het onderzoek zijn:

  • 1 op de 2 medewerkers in de ziekenhuizen overweegt wel eens om een baan buiten de gezondheidszorg te zoeken.
  • Onder werknemers tussen de 25 en 44 jaar oud leeft dit gevoel het meest.
  • Van het zorgverlenende personeel geeft 56% de hoge werkdruk daarvoor als voornaamste reden aan. In 2012 was dit aandeel nog 31% en in 2014 39%.
  • De ziekenhuissector heeft nu al te maken met personeelstekorten en een matige instroom van afgestudeerden.
Na werkdruk (39%) worden het salaris (32%), een betere balans werk/privé (25%) en de bezuinigingen in de sector (21%) genoemd als redenen voor evt. vertrek. Vooral voor werknemers die geen zorgverlenende baan hebben, is het salaris een reden om in een andere sector aan de slag te gaan. FNV-bestuurder Merlijn zegt: “De aanpak van werkdruk en instroom van jongeren” zijn voor ons belangrijke onderwerpen bij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Ziekenhuizen.”
 
Driekwart van alle ziekenhuiswerknemers geeft aan dat de werkdruk hoog tot veel te hoog is. Van de verpleegkundigen op de spoedeisende hulp geeft zelfs 98% dit aan. De percentages op de operatiekamers en overige verpleegafdelingen liggen rond de 80%.
Van alle werknemers vindt 66% de mentale belasting hoog tot veel te hoog en 47% vindt dat van de fysieke belasting.
Het aantal mensen dat de werkdruk (veel) te hoog vindt is van 2014 naar 2016 toegenomen van een kwart naar een derde. 65% van het personeel geeft dan ook aan vermoeider te zijn na een werkdag dan twee jaar geleden.
70% geeft aan dat de zorgzwaarte van patiënten in de afgelopen vijf jaar is toegenomen en 80% zegt dat van de complexiteit van de zorg.
(Zie ook artikel: “Hoge druk voor werknemers in de zorg“.)