Zorgbarometer

De Zorgbarometer is een jaarlijks onderzoek door het onderzoeksbureau ADV Market Research in opdracht van AbvaKabo FNV naar het imago van werken in de zorg onder ruim 1500 werknemers in verschillende zorgsectoren; ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg. Het onderzoek werd in 2009 voor het eerst gehouden en in 2010 herhaald.

Er wordt gevraagd naar de opvattingen over de volgende onderwerpen:

 • Rapportcijfer (algemene indruk)
 • Leegloop
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Salaris
 • Werkdruk/bureaucratie
 • Negatieve aspecten
 • Tevredenheid
 • Positieve aspecten.

Van deze onderwerpen geven wij hieronder de vraag en de antwoorden in percentages in 2009, 2010 en 2011.

 

2009

2010

2011

Rapportcijfer
Welk rapportcijfer geeft men voor het werken in de zorg?

6: 31%
7: 33%

6: 35%
6: 1%

6,3

Leegloop
Welk percentage van de werknemers overweegt wel eens om
een andere baan te zoeken buiten de zorg?

51,7%

58%

54%

Arbeidsvoorwaarden
Welk percentage van de respondenten vindt dat arbeidsvoorwaarden verbeterd moeten worden om jongeren te interesseren voor een baan in de zorg?

87%

94%

93%

Salaris
Welk percentage vindt dat werken in  de zorg slecht wordt betaald?

64%

71%

65%

Werkdruk en bureaucratie
Werkdruk en bureaucratie worden vaak genoemd als negatieve aspecten van het werken in de zorg.
– Werken in de zorg betekent een hoge werkdruk vindt:
– Werken in de zorg wordt gedomineerd door bureaucratie vindt:

86%

78%

91%

83%

71%

80%

Negatief
Wat zijn de meest negatieve aspecten van het werk in de zorg?
– de werkdruk.
– laag salaris
– bureaucratie

77%
64%

80%
67%

71%
62%
80%

Tevredenheid
De tevredenheid over het werk heeft weinig effect op de beroepstrots. Welk percentage geeft aan (heel) trots te zijn op het werk in de zorg?

78%

77%

78%

Positief
Als gevraagd wordt naar het meest positieve aspect van de zorg, wordt het meest genoemd:

 • contact met cliënten,
 • de voldoening uit het werk
 • contact met collega’s.

72%
69%
53%

80%
67%
51%

81%
64%
53%