Zzp-ers in de zorg

In de zorg is een sterke groei van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Verschillende ontwikkelingen spelen daarbij een rol, zoals toenemende flexibilisering en het werken met tijdelijk personeel. Steeds meer mensen weten wat hun kennis en deskundigheid waard zijn en zetten de stap om zichzelf op de markt te brengen. Deze personen sluiten geen arbeidsovereenkomst, doch sluiten als zelfstandige (zonder personeel) overeenkomsten naar eigen arbeid. Soms zijn er ook financiële voordelen, al zijn die niet altijd groot. Steeds meer professionals – bv. gespecialiseerde verpleegkundigen – presenteren zich als zzp’er. Het is belangrijk om scherp te onderscheiden wie werknemer is en wie ondernemer; deze 2 begrippen worden daarom hier nog eens omschreven.

Ondernemer
Een ondernemer werkt voor eigen resultaat en risico. Hij of zij spreekt opdrachten af met een opdrachtgever, vaak aan de hand van een gewenst eindresultaat en bepaalt zelf hoe hij de opdracht aanpakt. Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn dienst of product en aansprakelijk. Heeft een ondernemer geen opdrachten of wordt hij ziek, dan moet hij zelf zorgen dat hij op dat moment toch een inkomen heeft. Ook moet een zelfstandige zelf het pensioen regelen. Ze hebben daarbij de nodige belastingfaciliteiten en belastingaftrekmogelijkheden. Ook moeten zelfstandigen er zelf voor zorgen dat ze voldoende kennis en kunde houden. Zij moeten contracten afsluiten, waarin duidelijk staat hoever hun aansprakelijkheid gaat, liefst aangevuld met een aansprakelijkheidsverzekering. Al met al kunnen de kosten tegenvallen.

Werknemer
Een werknemer is in dienst van een werkgever op basis van arbeidsovereenkomst, waarvan de gezagsverhouding een wezenlijk bestanddeel is. De werkgever bepaalt de werkzaamheden van de werknemer, hoe hij het moet uitvoeren en wanneer. Een werkgever betaalt (deels de) premies voor een werknemer voor sociale voorzieningen en pensioen. Er zijn regels die het beëindigen van arbeidsovereenkomsten bepalen. Een werknemer heeft dus bepaalde zekerheden.